8 lat temu

Tablica Mendelejewa uzupełniona o nowe pierwiastki!

tablica-pierwiastki-ciekawe

Odkrycie czterech superciężkich pierwiastków przez naukowców z Rosji, Japonii i Stanów zostało potwierdzone – nowe elementy stały się oficjalnie częścią układu okresowego.

Pierwiastki uzupełniły siódmy, częściowo pusty do tej pory rząd superciężkich związków.

Nowo odkryte elementy są pierwszymi dodanymi do tablicy od 2011 roku, gdy układ uzupełniono o elementy 114 i 116. Cztery nowe pierwiastki zostały ostatecznie zweryfikowane 30 grudnia przez Międzynarodową Unię Czystej Chemii Stosowanej (IUPAC) – globalnej organizacji, która tworzy i kontroluje terminologię oraz metody pomiarów chemicznych. IUPAC ogłosiła, że amerykańsko-rosyjski zespół naukowców z Joint Institute for Nuclear Research w Dubnej oraz Lawrence Livermore National Laboratory z Kalifornii, wytworzył wystarczające dowody, aby stwierdzić odkrycie pierwiastków o numerach 115, 117 i 118.

Organizacja przyznała również nagrodę dla zespołu z Riken Institute w Japonii za odkrycie elementu o numerze 113. Zespół deklarował odkrycie pierwiastka już w 2004 roku, istniały jednak wątpliwości z powodu niestabilności powstałych elementów. Próby potwierdzenia istnienia pierwiastka 113 trwały aż do 2012 roku, kiedy udało się przedstawić bardziej przekonywujące dowody.

Ryoji Noyori dawny dyrektor instytutu w Rinken oraz laureat nagrody Nobla skomentował: „dla naukowca ta nagroda jest jak zdobycie złotego medalu na igrzyskach olimpijskich”.

Elementy, które obecnie noszą robocze nazwy, zostaną wkrótce oficjalne nazwane przez ich odkrywców.

IUPAC rozpoczął proces formalizacji nazw i symboli dla nowo odkrytych cząstek, tymczasem przypisano im robocze nazwy Ununtrium, (Uut lub element 113), Ununpentium (Uup, element 115), Ununseptium (Uus, element 117), Ununoctium (Uuo, element 118 ).

Nowe elementy mogą przybrać nazwy związane z terminami mitologicznymi, miejscem – krajem pochodzenia odkrywcy, ich właściwością lub nazwiskiem naukowca, który go odkrył.

Cztery nowe pierwiastki – wszystkie syntetyczne, a więc niewystępujące naturalnie w przyrodzie, zostały odkryte przez zderzanie lżejszych cząstek, a następnie śledzenie ich rozpadu. Zadanie nie było łatwe, ponieważ podobnie jak w przypadku pozostałych superciężkich elementów, wypełniających końcowe części układu, istnieją one tylko przez ułamek sekundy, zanim rozpadną się do innych pierwiastków.

Kosuke Morita, który kierował badaniami w Riken, powiedział, że jego zespół planuje teraz „patrzeć w niezdefiniowane terytoria pierwiastka nr 119 i dalej”. Jak na razie żaden zespół naukowy nie zgłosił odkrycia pierwiastka cięższego niż 118. Naukowcy z Rinken wierzą jednak, że może istnieć „wyspa stabilności” powyżej tej liczby atomowej, umożliwiająca wytwarzanie kolejnych superciężkich pierwiastków. To jednak, czy „wyspa” ta w ogóle istnieje, pozostaje na razie w sferze spekulacji naukowych.