8 lat temu

Badania sugerują, że inteligentni ludzie stosują więcej używek i częściej uprawiają seks

de3b000000000000

Myśląc o kimś wyjątkowo inteligentnym, możemy wyobrażać sobie osobę siedzącą w bibliotece po uszy w książkach. Inteligencję często interpretujemy jako kulturalne, stonowane zachowanie.

Okazuje się jednak, że najinteligentniejsze osoby zostałyby wyklęte przez swoich dziadków. Z najnowszych badań wynika, że współcześni geniusze nie są zwolennikami „poprawnego” zachowania i nie zawsze przestrzegają zasad.

Badania publikowane w magazynie Personality and Individual Differences, zakładają, że osoby o wyższym poziomie IQ zostały z punktu widzenia ewolucji niejako stworzone do odmiennych, nowych zachowań. Nowe zachowania można rozpatrywać jako korzystne, ponieważ rozszerzają nasze zdolności jako gatunku do rozwiązywania problemów oraz dostarczają nowej wiedzy, na temat tego, jak poprawiać nasze życie. Działa to, jak samoczynny mechanizm przyrodniczy, który zmusza ludzkość do wykreowania czegoś nowego.

Nocny tryb życia

the-top-5-signs-that-you-are-probably-a-genius-59536

Okazuje się, że inteligentni ludzie są częściej wolnomyślicielami – są bardziej liberalni, jak również bardziej prawdopodobne, że mają odmienny rytm dnia.

Badanie wykazało, że osoby z wysokim IQ w okresie dzieciństwa oraz młodości kładły się spać o pół godziny później niż osoby z przeciętnym oraz niskim poziomem inteligencji. Skutkuje to tym, że osoby te również budziły się o tyle minut później od pozostałych. Dotyczy to zarówno dni pracujących, jak i weekendów.

Wniosek z badania jest następujący – im wyższe IQ, tym później się wstaje. Takie wyniki osiągnięto, badając grupę 20 tysięcy ludzi. Tak więc, jeśli ty oraz twoje dzieci macie problem z wczesnym kładzeniem się spać, nie zmuszajcie się na siłę do zasypiania „o czasie” – użyjcie tego czasu do czegoś kreatywnego!

Więcej używek

the-top-5-signs-that-you-are-probably-a-genius-92543-954x636

Inteligentni ludzie nie tylko są nocnymi markami – wychodzi na to, że zdarza im się również więcej eksperymentować z narkotykami i innymi używkami. Hipoteza może wydawać się nieco nielogiczna – większość z nas pewnie przyzna, że osoby nadużywające używek nie są obdarzone szczególnymi zdolnościami intelektualnymi. Jak się jednak okazuje, im wyższy poziom inteligencji, tym większe prawdopodobieństwo eksperymentowania z narkotykami.

Wyniki badań opublikowane w Psychology Today potwierdzają, że ludzie, którzy zarówno w dzieciństwie, jak i wieku dojrzałym wykazują się wyższym poziomem inteligencji, są bardziej skłonni do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, dlaczego? Ponieważ substancje te są ewolucyjnie czymś dla nas nowym i używanie ich odbiega od tradycyjnego zachowania naszych przodków.

Cytując wyniki badań „istnieje jasny związek między ogólnym poziomem inteligencji w dzieciństwie, a późniejszą konsumpcja narkotyków. Bardzo bystre osoby z IQ powyżej 125 punktów, mają o 30% więcej szans na konsumpcję substancji psychoaktywnych względem standardowego odchylenia niż mało inteligentni ludzie z IQ poniżej 75 punktów.

Podobnych wyników dostarcza badanie publikowane w 2011 roku w Journal of Epidemiology and Community Health, które podaje, że osoby, które w dzieciństwie osiągały wysoki wynik w testach na inteligencję, były bardziej skłonne do eksperymentowania z narkotykami, szczególne cannabis, w okresie dorosłości.

Podobnych wyników dostarczają również badania opublikowane w 2012 roku przez Official Journal of the American College of Epidemiology.

Więcej seksu

the-top-5-signs-that-you-are-probably-a-genius-33730-954x636

Ponadto naukowcy badając studentów, zauważyli, że studenci takich uczelni jak Oxford czy Cambridge wydawali więcej pieniędzy na seks zabawki niż studenci innych uczelni. Takie zachowanie może mieć związek z większą otwartością na nowości, co związane jest z wyższym poziomem inteligencji.

Otwartość na nowe doświadczenia seksualne wynika z umiejętności introspekcji i logicznego myślenia, a do tego wymagany jest odpowiedni poziom inteligencji. Związane jest to także z umiejętnością zracjonalizowania sobie wymogów moralnych, jakie społeczności stawiają przed swoimi członkami wobec seksu i prokreacji.

Dane na temat ilości gotówki spożytkowanej na zadowolenie swoich potrzeb seksualnych wskazują również na to, że im bardziej prestiżowa uczelnia, tym więcej studenci „wydają na seks”. Te doniesienia opublikowane na łamach The Telegraph wywołały spekulacje, że wyższa inteligencja może być związana ze wzrostem popędu seksualnego.

Co to wszystko oznacza?

Korelacja między różnymi czynnikami nie oznacza jeszcze związku przyczynowo skutkowego. Nie znaczy to też, że kładąc się późno spać, paląc trawkę i eksperymentując z seksem, staniesz się przez to bardziej inteligentny. Wygląda jednak na to, że osoby o wyższym poziomie inteligencji niejako naturalnie wybierają takie zachowania. Być może dlatego, że będąc wolnomyślicielami, są bardziej otwarte na eksperymentowanie ze swoim ciałem oraz chcą rozszerzać swoje horyzonty.

Być może wielu z was ma tendencje do późnego wstawania i łatwego oddawania się uciechom życia. Nie musi to, jak widać, być jednoznacznie niekorzystne. Powyższe badania kompletnie zmieniają stereotypowy wizerunek inteligentnej osoby – wygląda na to, że ci mądrzejsi mają także więcej zabawy w życiu.