6 lat temu

Odwrócona osmoza – sposób na przefiltrowaną wodę prosto z kranu?

Odwrócona osmoza pozwala na uzyskanie czystej, pozbawionej szkodliwych substancji wody. Przefiltrowana w ten sposób ciecz jest odpowiednio miękka, a także pozbawiona nieprzyjemnego zapachu oraz metalicznego smaku. Doskonale nadaje się do celów gospodarczych, pielęgnacyjnych oraz spożywczych, praktycznie od razu po wypuszczeniu z kranu.

Zjawisko odwróconej osmozy

Jak wskazuje sama nazwa, odwrócona osmoza to zjawisko polegające na zmianie kierunku przepływu płynu za pośrednictwem odpowiedniego ciśnienia przyłożonego, najczęściej pochodzącego bezpośrednio z sieci wodociągowej. Proces odwróconej osmozy opiera się na wymuszeniu przepływu wody przez porowatą błonę której zadaniem jest wychwycenia cząsteczek większych od średnicy oczka membrany. W systemie odwróconej osmozy średnica ta jest znacznie mniejsza od wielu powszechnie występujących w wodzie zanieczyszczeń. Rozmiar porów membrany jest jednocześnie na tyle optymalny, aby bez problemu przepuszczały one cząsteczki wody. W efekcie dochodzi do otrzymania idealnie uzdatnionej cieczy, pozbawionej zdecydowanej większości związków niepożądanych. Zjawisko odwróconej osmozy ma bardzo szerokie zastosowanie w systemach filtracji i oczyszczania wody. Membrany osmotyczne dobierane są w specjalny sposób, dzięki czemu w połączeniu z filtrami sedymentacyjnymi oraz liniowymi stanowią doskonałe rozwiązanie problemów wynikających z niedostatecznie dobrych właściwości wody głębinowej i wodociągowej.

System osmotyczny

System osmotyczny jest starannie dobranym układem filtrów węglowych i mechanicznych, które połączone są z membranę półprzepuszczalną. W takiej formie są w stanie skutecznie usunąć z wody liczne zanieczyszczenia, wykorzystując w tym celu zjawisko odwróconej osmozy. Ciecz oczyszczana jest z zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak zawiesina, muł, rdza czy piasek, a także zanieczyszczeń chemicznych, na przykład chloru i metali ciężkich. Odwrócona osmoza przyczynia się do usunięcia z wody związków organicznych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych, przede wszystkim w postaci wirusów, bakterii, pierwotniaków oraz innych drobnoustrojów. Możliwość zastosowania wielostopniowej filtracji oraz specjalnych wkładów mineralizujących pozwala również na usunięcie nalotu i kamienia z urządzeń wykorzystujących wodę, a także bezpośrednią poprawę jej właściwości. Istotną zaletą technologii odwróconej osmozy jest możliwość konstruowania urządzeń posiadających niewielkie wymiary, pomimo uzależnienia wydajności całej instalacji od powierzchni membrany.

Parametry charakteryzujące układ osmotyczny

Proces filtracji jest niezwykle dynamiczny oraz kompleksowy, dlatego z czasem odchodzi do zużycia poszczególnych elementów układu, takich jak np. wkłady węglowe i sedymentacyjne, membrany czy mineralizatory. O częstotliwości wymian decyduje przede wszystkim jakość wody wodociągowej oraz rodzaj zastosowanych w systemie oczyszczającym filtrów, włącznie z ich indywidualnymi parametrami. Układ osmotyczny charakteryzuje się trzema podstawowymi aspektami, takimi jak współczynnik retencji, stopień konwersji oraz przepływ objętościowy. Współczynnik retencji określa stopień, w jakim membrana jest w stanie zatrzymać poszczególne zanieczyszczenia. Stopień konwersji pozwala natomiast na ustalenie, jaka część wody poddanej filtracji staje się czystym produktem. Przepływ objętościowy z kolei odpowiada za określenie ilości przefiltrowanej wody w konkretnym czasie na powierzchni membrany.

Zastosowanie filtrów osmotycznych w praktyce

Rozbudowane systemy wykorzystujące zjawisko odwróconej osmozy do oczyszczania wody posiadają również zainstalowany za membraną, specjalny mineralizator. Element ten odpowiedzialny jest za nasycenie wysterylizowanej cieczy usuniętymi w całości mikroelementami, na przykład w postaci związków wapnia, magnezu i potasu, które naturalnie usuwane są podczas procesu filtrowania. Jednak nawet system pozbawiony mineralizatora jest w stanie dostarczyć wodę pozbawioną niepożądanych substancji, mikroorganizmów, toksyn oraz nadmiernej twardości, nadającą się do natychmiastowego użytkowania. Zakup filtra odwróconej osmozy polecany jest m.in. w przypadku hodowania ryb wymagających przebywania w wodzie o niskim poziomie twardości. System osmotyczny jest również bardzo opłacalnym rozwiązaniem w sytuacjach bardzo dużego zużycia wody, przynajmniej w ilości kilkudziesięciu litrów tygodniowo. Koszt wyprodukowania 1 litra oczyszczonej wody, ze wszystkimi opłatami i wliczonym kosztem serwisowania urządzenia, to ok 40 groszy wg. wyliczeń na zaradnyfinansowo.pl. Jest to też zatem rozwiązanie dużo bardziej opłacalne dla każdego gospodarstwa domowego, niż kupowanie wody pitnej w butelkach. Na zakup tego rodzaju urządzenia filtrującego warto zdecydować się również w przypadku ograniczonego lub niemożliwego dostępu do dobrego jakościowo ujścia.