8 lat temu

Mapy pokazujące zróżnicowanie wiekowe między mieszkańcami wszystkich krajów na ziemi

Zobaczcie gdzie żyją najstarsze i najmłodsze wiekowo społeczeństwa.

world

Mapy pokazują zróżnicowanie wartości środkowych wieku poszczególnych społeczności. Co mediana wieku może nam powiedzieć o tych krajach?

Okazuje się, że całkiem sporo.

Na świecie żyje 7,2 miliarda ludzi. Aż 1,2 miliarda to młodzi ludzie w wieku między 15 a 24 rokiem życia. Oznacza to, że wiele krajów, ma bardzo młode populacje, tak młode, jak nigdy dotąd.

The Guardian uważa, że wpływa to na niepokoje polityczne i społeczne. Zwłaszcza w połączeniu z dużym bezrobociem.

15 „najmłodszych” państw świata znajduje się w Afryce. Najmłodszym krajem jest Niger ze wartością 15,1; na drugim plasuje się Uganda – 15,5 lat. Na 200 milionów młodych ludzi w Afryce, 75 milionów jest bezrobotna.

Afryka

9twlbt9

Z drugiej strony starzenie się populacji niesie ze sobą inne problemy. Ma to bezpośredni wpływ na gospodarkę, i oznacza brak siły roboczej. Japonia i Niemcy, ze wartością środkową 46,1, uważane są za „najstarsze” kraje świata.

Polska z medianą 39,5 lat (według zaktualizowanych danych 40,6) powoli zaczyna wkraczać do grupy starzejących się społeczeństw.

Europa

qzqmh9q

Ameryka północna

7cz1i7g

Ameryka środkowa

2hnuxgf

Ameryka południowa

j2phby8

Azja (część pacyficzna)

xlheoxw

Środkowy wschód i Środkowa Azja

i5bqlmy

Infografiki powstały na podstawie danych z CIA Factbook.
Źródło: pri.org