8 lat temu

Praca w zespole? Męski i żeński umysł się nie zsynchronizują

Kobiety i mężczyźni pracując razem nad problemem będą wykorzystać swoje mózgi w zupełnie inny sposób do rozwiązania tego samego problemu.

battleofsexes

Według badań, opublikowanych w czasopiśmie Scientific Reports, mężczyźni i kobiety mają różne sposoby współpracy. Podczas eksperymentu lekarze chcieli prześledzić, co dzieje się w umysłach kobiet i mężczyzn podczas wspólnego rozwiązywania zadań, aby zobaczyć gdzie pojawią się różnice.

W badaniu wzięło udział 111 par poproszonych o rozwiązanie w duetach zadania komputerowego. Trzydzieści dziewięć par było męskich, 34 mieszanych i 38 kobiecych. Uczestnicy nie znali się przed podjęciem eksperymentu. Zadanie było banalnie proste – przycisnąć guzik w momencie, gdy zmieni się kolor ekranu, celem była jak najlepsza synchronizacja z partnerem. Uczestnicy byli rozdzieleni parawanem, aby nie mogli się komunikować. Każda para miała 40 prób.

Do analizy aktywności mózgu uczestników użyto techniki zwanej hiperskanningiem. W przeciwieństwie do innych metod obrazowania pracy mózgu, ta technika może być używana, gdy pacjent się rusza lub siedzi w pozycji pionowej.

Wyniki wykazały, że męskie oraz mieszane pary wykonywały równie dobrze zlecone zadanie, ale zawsze lepiej niż stricte kobiece zespoły.

U par jednopłciowych udało się zsynchronizować te same rejony mózgu, to z kolei przełożyło się na lepsze wykonywanie zadania. Jak się jednak okazało u kobiet były to inne partie mózgu niż u mężczyzn. Tymczasem w parach mieszanych synchronizacji nie zaobserwowano w ogóle.

Naukowcy nie wypowiedzieli się, z jakiego powodu zespoły kobiece wypadły w badaniu najsłabiej. Co ciekawe wyniki innego badania z 2013 roku, wykazały, że kobiety wolą pracować z kobietami, podczas, gdy mężczyźni wolą pracować sami.

„To pokazuje, że każda z płci wykosztuje inne strategie rozwiązywania zadań jeśli dochodzi do współpracy” skomentował Joseph Baker, doktor psychiatrii na Uniwersytecie Stanforda oraz autor na badania.

Wyniki są jednak bardzo wstępnymi informacjami i aby lepiej zrozumieć zróżnicowanie w funkcjonowaniu poszczególnych płci konieczne będą dalsze eksperymenty. Wyniki mogą jednak rzucać światło na to, w jaki sposób ewoluowały poszczególne płcie.

Przykładowo na taki a nie inny sposób funkcjonowania mężczyzn wpływ może mieć przeszłość naszych przodków nastawionych na polowania i walkę z rywalami – to może wpływać na sposób współpracy z innymi przedstawicielami tej samej płci.

„To nie jest tak, że kobiety lub mężczyźni są lepsi we współpracy lub że nie mogą współpracować ze sobą nawzajem. Różnica jest raczej w tym jak współpracują” skomentował wyniki dr Allan Reiss, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Stanforda.

Wyniki mogą również pomóc osobom wykazującym problemy w interakcjach z innymi np. pacjentom cierpiącym na autyzm.

„Osoby te mają problem z rozpoznaniem społecznym. Badania mogą dostarczyć nam informacji na temat budowania strategii współpracy z innymi osobami, a to może pomóc zaprojektować bardziej efektywne metody terapii” komentuje Baker.