8 lat temu

Sortowanie – algorytmy przedstawione tańcem!

Takiego podejścia do sortowania jeszcze nie widzieliście!

Sortowanie to jeden z podstawowych problemów informatyki, polegający na uporządkowaniu zbioru danych względem pewnych cech. Najczęściej spotykane jest sortowanie liczb w odpowiedniej kolejności.

Kto z was spotkał się z algorytmami, na pewno wie, że metod sortowania jest całkiem sporo. Różnią się od siebie między innymi złożonością (zależnością liczby wykonanych operacji w stosunku od liczebności sortowanego zbioru) i sposobem działania. Algorytmy sortowania można zapisywać w różnych językach programowania.

Oto oryginalny pomysł węgierskiego zespołu ludowego, którego członkowie pokazują tańcem, jak realizowany jest algorytm.

Sortowanie przez wstawianie

Jeden z najprostszych algorytmów sortowania, którego zasada działania odzwierciedla sposób, w jaki ludzie ustawiają karty – kolejne elementy wejściowe są ustawiane na odpowiednie miejsca.

Sortowanie bąbelkowe

Polega na porównywaniu dwóch kolejnych elementów i zamianie ich kolejności, jeżeli zaburza ona porządek, w jakim się sortuje tablicę. Sortowanie kończy się, gdy podczas kolejnego przejścia nie dokonano żadnej zmiany.

Sortowanie szybkie

Jeden z popularnych algorytmów. Z tablicy wybiera się element rozdzielający, po czym tablica jest dzielona na dwa fragmenty: do początkowego przenoszone są wszystkie elementy nie większe od rozdzielającego, do końcowego wszystkie większe. Potem sortuje się osobno początkową i końcową część tablicy. Rekursja kończy się, gdy kolejny fragment uzyskany z podziału zawiera pojedynczy element, jako że jednoelementowa tablica nie wymaga sortowania.

Więcej przykładów na kanale youtube AlgoRythmics

Źródło: wikipedia